Camille Claudel (1988)

 moja ocena 2/5Biografia Camille Claudel (Isabelle Adjani), żyjącej na przełomie XIX i XX wieku niezwykłej kobiety, znakomitej rzeźbiarki, siostry poety Paula Claudela, kochanki i współpracownicy słynnego Augustea Rodina, zmarłej w osamotnieniu w zakładzie dla obłąkanych. Pochowano ją, niczym bezdomną, na cmentarzu komunalnym. Choć całe życie poświęciła sztuce, nie znalazła uznania w oczach współczesnych. Film uhonorowany pięcioma Cezarami. 

GALERIA

morganea.free.fr
kareninaeoreileao.tumblr.com
cinema.de
isabelleadjaniblog.com