Florence Nightingale (TV 2008)

moja ocena 2/5 Film jest biografią Florence Nightingale - twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, której poświęcenie w pomaganiu rannym żołnierzom w czasie wojny krymskiej przeszło już do legendy. Portret angielskiej arystokratki stworzony został w oparciu o jej listy i dzienniki, dzięki czemu ukazane są także realia epoki, w której żyła. Film prezentuje nieugiętą postawę Florence Nightingale, która po powrocie ze szpitali wojskowych Krymu podjęła walkę z parlamentem i królową Wiktorią o godne traktowanie rannych brytyjskich żołnierzy. Jej starania zaowocowały rozwojem europejskiej medycyny i polepszeniem sytuacji medycznej na frontach. 

GALERIA

port.hu